MOLITVE

Osnovne molitve

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo, in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo.
Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Večerna molitev:
O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje, po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim in zadnjo uro milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj in vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale.

Jutranja molitev:
Tebe ljubim, Stvarnik moj, ki si ohranil me nocoj. Tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. O Marija vodi me, po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Molitev pred jedjo:
Blagoslovi, Gospod, nas in te svoje darove, ki jih bomo po tvoji dobroti prejeli. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Molitev po jedi:
Zahvalimo te, vsemogočni Bog, za vse tvoje dobrote. Ki živiš in kraljuješ na veke. Amen.

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj! Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te: Varuj me in vodi me! Amen.

Ob zvonjenju

Angel Gospodov je oznanil Mariji. In spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija, milosti polna…

Glej dekla sem Gospodova. Zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava Marija, milosti polna…

In beseda je meso postala. In med nami prebivala.
Zdrava Marija, milosti polna…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Rožni venec

Uvod: Verujem (Apostolska veroizpoved). Oče naš. 3x Zdrava Marija s prošnjami. Slava očetu.
5 desetk rožnega venca: Oče naš. 10x Zdrava Marija s skrivnostmi. Slava Očetu. O Jezus, odpusti.

VESELI DEL (pon, sob):
Prošnje:
– ki nam poživi vero
– ki nam utrdi upanje
– ki nam vžgi ljubezen
Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
3. ki si ga Devica rodila
4. ki si ga Devica v templju darovala
5. ki si ga Devica v templju našla

SVETLI DEL (čet):
Prošnje:
– ki nam daj duha pokorščine
– ki nam daj srečo uboštva
– ki nam podeli milost čistosti
Skrivnosti:
1. ki je bil krščen v Jordanu
2. ki je v Kani naredil prvi čudež
3. ki je oznanjal božje kraljestvo
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo
5. ki je postavil sveto evharistijo

ŽALOSTNI DEL (tor, pet):
Prošnje:
– ki nam utrdi spomin
– ki nam razsvetli pamet
– ki nam omeči voljo
Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil
2. ki je za nas bičan bil
3. ki je za nas s trnjem kronan bil
4. ki je za nas težki križ nesel
5. ki je za nas križan bil

ČASTITLJIVI DEL (sre, ned):
Prošnje:
– ki nam vodi naše misli
– ki nam vodi naše besede
– ki nam vodi naša dejanja
Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal
2. ki je v nebesa šel
3. ki je Svetega Duha poslal
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal

O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

Izpoved vere

Nicejsko-carigrajsko veroizpoved molimo ob nedeljah in praznikih pri sveti maši.
Apostolsko veroizpoved molimo pred molitvijo rožnega venca.

Nicejsko-carigrajska veroizpoved:
Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina božjega;
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen,
enega bistva z Očetom
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi
in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas,
pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

In v Svetega Duha,
Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina;
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.

In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku.
Amen.

Apostolska veroizpoved:
Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje,
in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega,
ki je bil spočet od Svetega Duha,
rojen iz Marije Device,
trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil, umrl, bil v grob položen,
šel v predpekel, tretji dan je od mrtvih vstal,
šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha,
v sveto katoliško Cerkev,
občestvo svetnikov,
odpuščanje grehov,
vstajenje mesa in večno življenje.
Amen.

Zapovedi

Največja in prva zapoved:
Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

Nova zapoved:
Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!

Deset božjih zapovedi:
1. Veruj v enega Boga.
2. Ne skruni božjega imena.
3. Posvečuj Gospodov dan.
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.
5. Ne ubijaj.
6. Ne nečistuj.
7. Ne kradi.
8. Ne pričaj po krivem.
9. Ne želi svojega bližnjega žene.
10. Ne želi svojega bližnjega blaga.

Blagri:
1.BLAGOR UBOGIM V DUHU, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
2.BLAGOR KROTKIM, kajti deželo bodo podedovali.
3.BLAGOR ŽALOSTNIM, kajti potolaženi bodo.
4.BLAGOR LAČNIM IN ŽEJNIM PRAVIČNOSTI, kajti nasičeni bodo.
5.BLAGOR USMILJENIM, kajti usmiljenje bodo dosegli.
6.BLAGOR ČISTIM V SRCU, kajti Boga bodo gledali.
7.BLAGOR TISTIM, KI DELAJO ZA MIR, kajti imenovali se bodo božji otroci.
8.BLAGOR NJIM, KI SO ZARADI PRAVIČNOSTI PREGANJANI, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Pet Cerkvenih zapovedi:
1. Posvečuj zapovedane praznike.
2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sv. maši.
3. Posti se zapovedane postne dni.
4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in vsaj v velikonočnem času prejmi Sv. Rešnje Telo.
5. Sklepaj zakon po Cerkvenih določbah.

Šest resnic:
1. Da je Bog.
2. Da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje.
3. Da so tri božje osebe : Oče, Sin in Sveti Duh.
4. Da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal.
5. Da je človeška duša neumrljiva.
6. Da je milost božja za zveličanje potrebna.

Bogoslužno leto

Zapovedani prazniki
– 25. december – Božič, praznik Jezusovega rojstva
– 2. četrtek po Binkoštih – Sv. Rešnje Telo in Kri
– 15. avgust – Marijino vnebovzetje
– 1. november – Vsi sveti

Zapovedani prazniki, ki so vedno v nedeljo
– 1. nedelja po 1. spomladanski polni luni (pomlad se začne 21. marca) – Velika noč
– 50 dni po Veliki noči – Binkošti

Nekateri drugi prazniki
– 6. januar – Gospodovo razglašenje ali Sv. trije kralji
-40 dni po Veliki noči – Vnebohod