SVETE MAŠE

Nedeljske maše

Kapla – Cerkev sv. Katarine:
ob 10.30 uri
Remšnik – Cerkev sv. Jurija:
ob 10.30 uri
Ožbalt – Cerkev sv. Ožbalta:
ob 8.30 uri
Brezno – Cerkev sv. Marije Vnebovzete:
ob 9:00 uri

Oznanila in župnijski list

Tukaj najdete spored tedenskih svetih maš v vseh 4 župnijah.