ZAKRAMENTI

Sveti krst

Sveti krst je temelj celotnega krščanskega življenja, velika vrata k življenju v Duhu (“vitae spiritualis ianua”) in vrata, ki odpro dostop k drugim zakramentom. S krstom se osvobodimo greha in se prerodimo v božje otroke, postanemo udje Kristusa in se včlenimo v Cerkev ter postanemo udeleženi pri njegovem poslanstvu: “Krst je zakrament prerojenja po vodi v besedi.“ 

Sveta evharistija - Sveta maša

Sveta evharistija dovrši uvajanje v krščanstvo. Tisti, ki so bili s krstom dvignjeni k dostojanstvu kraljevega duhovništva in z birmo globlje upodobljeni po Kristusu, prejmejo preko evharistije skupaj z vso skupnostjo delež pri Gospodovi daritvi sami.

“To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.(Jn 6,50-51)

Sveta birma

S krstom in evharistijo sestavlja zakrament birme celoto “zakramentov uvajanja v krščanstvo”, katerih enoto je treba ohranjati. Vernikom je treba torej razlagati, da je prejem tega zakramenta potreben za dopolnitev krstne milosti. Zakrament birme namreč tiste, ki so krščeni, “popolneje zvežejo s Cerkvijo, jih obogati s posebno močjo Svetega Duha in jim tako nalaga strožjo dolžnost, da kot resnične Kristusove priče hkrati z besedo in dejanjem razširjajo in branijo vero”.

Sveta sprava/Spoved

Tisti, ki pristopajo k zakramentu pokore, prejemajo od božjega usmiljenja odpuščanje za Bogu prizadejane žalitve in se hkrati spravijo s Cerkvijo, ki so jo z grehom ranili in katera se z ljubeznijo, zgledom in molitvami trudi za njihovo spreobrnjenje. 

Sveti zakon/Poroka

Zakonska zveza, s katero mož in žena ustanovita dosmrtno življenjsko skupnost in je po svoji naravi naravnana v blagor zakoncev in roditev ter vzgojo otrok, je med krščenimi od Kristusa Gospoda povzdignjena v dostojanstvo zakramenta. 

Sveto bolniško maziljenje

S svetim bolniškim maziljenjem in z molitvijo duhovnikov vsa Cerkev bolnike priporoča trpečemu in poveličanemu Gospodu, naj jim polajša in jih reši; celo spodbuja jih, naj prispevajo svoj delež k blagru božjega ljudstva tako, da se svobodno zedinijo s Kristusovim trpljenjem in njegovo smrtjo. 

Sveti red

Sveti red je zakrament, po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus izročil svojim apostolom, še naprej izvršuje v Cerkvi do konca časov: to je torej zakrament apostolske službe. Obsega 3 stopnje: škofovsko, prezbiterat in diakonat. 

Vir: Katekizem Katoliške cerkve. (2008). Ljubljana: Družina.
Vir videoposnetkov: youtube kanal Fr. Tom; Tomislav Roškarič.