You are currently viewing Novi zvonovi – Remšnik

Novi zvonovi – Remšnik

  • Post author:
  • Post category:Obvestila

ŽUPNIJA Sv. Jurija, REMŠNIK
Remšnik 2, 2363 Podvelka
031/583-626
e-mail: joze.motaln@rkc.si
Št. računa župnije:
SI56 0254 6025 9537 748

Prošnja za botrstvo NOVIH ZVONOV na Remšniku

Spoštovani!

Lepo ubrano zvonjenje je ponos vsakega kraja. Pesem zvonov je imela in še ima v življenju ljudi nadvse pomembno vlogo, saj nas spremlja vsak dan, ob praznikih in ob vseh večjih življenjskih dogodkih. Zato je izguba zvonov, kot se je zgodilo tudi v župniji Remšnik v času prve in druge svetovne vojne, povzročila veliko žalost in nabava novih veliko veselje. V župniji že desetletja poje le en železni zvon, pa še ta je slabo reguliran.
Če pogledamo v kroniko župnije vidimo, da so leta 1532 Turki opustošili župnijsko cerkev in leta 1535 so posvetili tri zvonove. Leta 1863 je cerkev pogorela in zvonovi so se stopili. Že naslednje leto je bila cerkev obnovljena in nabavljeni so bili štirje zvonovi (največji, 420 kg, srednji 170 kg, in najmanjši). Zavetniki so bili: sv. Jurij, sv. Marija, Sv. Janez in sv. Trojica. Vojska je 31. 7. 1917 odpeljala vse zvonove, ostali so le prazni jarmi, ki še danes obstajajo. Po prvi svetovni vojni, leta 1924, so bili nabavljeni in posvečeni novi trije bronasti zvonovi iz tovarne Buhl iz Maribora (918 kg, 437 kg, 330 kg), katerim zavetniki so bil sv. Jurij, sv. Jožef in sv. Anton. Druga svetovna vojna je spet odpeljala vse zvonove, kar je bila nova žalost za župnijo. Leta 1958 pa so nabavili obstoječi že rabljen železni zvon, 520 kg težak.
Že dolgoletna želja faranov je, da bi nabavili tri nove bronaste zvonove. Zato smo pridobili več ponudb različnih proizvajalcev (Žalec, Innsbruck in Passau). Člani ŽGS-ja smo se odločili za slovenske zvonove iz Žalca. Po posvetu s kolavdatorjem za zvonove, g. Dominikom Malovrhom, in z upoštevanjem kontinuitete iz leta 1924, smo se odločili za težjo varianto (716 kg, 433 kg, 326 kg) v tonu F – AS – B (motiv Tedeum). Gre za nižji ton, ki je bolj slovesen in prijetnejši za poslušanje. Največjemu zvonu bi bil zavetnik sv. Jurij, naš župnijski priprošnjik. Srednji zvon bi bil posvečen Sv. Družini (Jezusu, Mariji in Jožefu), za vse naše družine. Manjši zvon pa sv. Antonu, ki je zavetnik živinorejcev, za zdravje pri živini, zavetnik zaročencev (poročenih) in priprošnjik pri iskanju izgubljenih reči.
Stroški, ki zajemajo izdelavo zvonov, demontažo, montažo, elektrifikacijo, bitje ure ter zagon, znašajo skupaj 54.300,00 evrov. Vso montažo in elektrifikacijo bo delal slovenski strokovnjak g. Tomaž Klopčič. Pri proizvajalcu zvonov v Žalcu je tudi predviden ogled vlivanja zvonov. Načrtujemo, da bi bila posvetitev zvonov letos na zahvalno nedeljo, 7. 11. 2021, saj v tem letu župnija obhaja 820 let samostojnosti. Tako bi obeležili tudi jubilej. Za posvetitev zvonov bi prosili novega celjskega škofa prof. dr. Milana Matjaža, ki je rojak iz Remšnika.
Ker so stroški visoki, prosimo za botrstvo zvonovom (zlati, srebni, bronasti). Naj bodo zvonovi naložba za vse farane tudi za prihodnje rodove. Na nekem zvonu je pisalo: »Umrle objokujem, žive razveseljujem, darovalce zahvaljujem«. Zato že vnaprej zahvala in Bog povrni za sodelovanje pri naši zgodbi zvonov. Veselimo se, da bo pesem zvonov ponos Remšnika in naj zaključimo z mislijo Simona Gregorčiča o zvonu: »Prijazno božaj nam uho, ter v dušo sezaj nam krepko, ti duh oživljaj, povzdiguj, srce nam navdušuj.«

Lepo Vas pozdravljamo člani ŽGS Remšnik in Jože Motaln, žpk

Spodaj pa si lahko ogledate primer zvonov iz Škocjana, ki prikazujejo tudi izgled in delovanje naših bodočih zvonov.